Cestovné odporúčania podľa krajín

  1. Domov
  2. Štáty
  3. Cestovné odporúčania podľa krajín

Cestovné odporúčania podľa krajín

Vysvetlenie pojmov

Čo je cestovné odporúčanie

Cestovné odporúčania ministerstva slúžia na orientáciu občanov pri plánovaní ich ciest do zahraničia, ako aj počas pobytu v zahraničí. Cestovné odporúčania sú zverejňované po dôkladnom zvážení a koordinácii s krajinami EÚ. Dôležité je, aby občania SR reagovali na zmenu cestovného odporúčania okamžite.

Cestovné odporúčania upozorňujú na relatívnu bezpečnosť cestovania a na rýchle a závažné zmeny, ktoré ho môžu ovplyvniť.

Pokiaľ slovenský občan reaguje v rozpore s aktuálnym cestovným odporúčaním „necestovať“ alebo „opustiť krajinu“, v krízovej oblasti sa nachádza na vlastnú zodpovednosť. V takomto prípade musí počítať s tým, že mu z objektívnych dôvodov nebude môcť byť poskytnutá konzulárna asistencia v plnom rozsahu, keď sa jeho život ocitne v ohrození.

Upozorňujeme, že cestovné odporúčanie nemá právne záväzný charakter. Vzájomný vzťah medzi cestujúcim občanom SR a iným subjektom sa riadi iba ustanoveniami zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli.

Aké môžu byť stupne cestovného odporúčania

1. stupeň - varovanie (výstraha)

dôvod vyhlásenia: zhoršujúca sa vnútropolitická alebo bezpečnostná situácia v určitých oblastiach krajiny alebo v celej krajine, rastúca kriminalita, možnosť hrozby teroristických útokov, potenciálna hrozba prírodnej katastrofy

 

2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)

dôvod vyhlásenia: rapídne zhoršenie vnútropolitickej alebo bezpečnostnej situácie, vysoký stupeň hrozby teroristických útokov, krajina po zasiahnutí prírodnej katastrofy s výraznými negatívnymi dôsledkami, indikovaná zhoršená situácia v zásobovaní, zhoršené dopravné možnosti z/do a v rámci krajiny, hroziaca epidémia

 

3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)

dôvod vyhlásenia: kritická a nepredvídateľná situácia, ktorá môže ohroziť životy slovenských občanov a turistov, nemožnosť bezproblémovo opustiť krajinu, kritická nedostupnosť zásobovania, zaznamenané početné ohrozenia turistov a cudzincov, všeobecný chaos po prírodnej katastrofe, prebiehajúca epidémia

 

4.stupeň - odporúčanie opustiť krajinu

dôvod vyhlásenia: nekontrolovateľná udalosť, chaos, neprehľadnosť, ozbrojené zrážky, rabovanie, násilnosti, ohrozenie života, nemožnosť opustiť krajinu predpokladá vyslanie vládneho špeciálu, resp. zabezpečenie evakuácie slovenských občanov

Čo sú oznamy a upozornenia pred cestou

Oznamy a upozornenia pred cestou sú oficiálne tlačové informácie ministerstva, ktoré upozorňujú na dočasnú zmenu podmienok cestovania v zahraničí; netýkajú sa krízových situácii, mimoriadnych udalostí, nemajú priamy vplyv na bezpečnosť, zdravie či životy slovenských občanov.


Najnovšie cestovné odporúčania

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcou aktivitou teroristickej skupiny al-Šabáb v Džibutsku odporúča slovenským občanom zachovávať počas pobytu v Džibutsku maximálnu obozretnosť, vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a miestam, kde sa zdržujú väčšie skupiny ľudí, a taktiež sledovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine.

Stupeň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve je na treťom stupni z piatich. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča občanom, aby zachovávali zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej upozorňuje na najdôležitejšie bezpečnostné varovania, ktoré sa týkajú nielen vybraných zväzových štátov Indie a ich území, ale aj celej krajiny.

1 / 23


Cestovné odporúčania podľa krajín

1. stupeň - varovanie (výstraha)
2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)
3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)
4. stupeň - odporúčanie opustiť krajinu

Krajina
Cestovné odporúčanie
Aktualizácia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcou aktivitou teroristickej skupiny al-Šabáb v Džibutsku odporúča slovenským občanom zachovávať počas pobytu v Džibutsku maximálnu obozretnosť, vyhýbať sa verejným zhromaždeniam a miestam, kde sa zdržujú väčšie skupiny ľudí, a taktiež sledovať aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine.

Stupeň teroristickej hrozby v Spojenom kráľovstve je na treťom stupni z piatich. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča občanom, aby zachovávali zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej upozorňuje na najdôležitejšie bezpečnostné varovania, ktoré sa týkajú nielen vybraných zväzových štátov Indie a ich území, ale aj celej krajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča občanom SR opustiť územie Sudánu kvôli prebiehajúcemu vojenskému konfliktu v Chartúme a ďalších častiach krajiny.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí v krajine.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi neodporúča slovenským občanom cestovať do určitých oblastí.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi odporúča slovenským občanom dodržiavať bežné bezpečnostné opatrenia počas pobytu v Rwande. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania alebo necestovať do určitých oblastí v krajine.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi neodporúča slovenským občanom cestovať do regiónu Mtwara pozdĺž tanzánijsko-mozambickej hranice resp. do oblastí nachádzajúcich sa vo vzdialenosti cca 20 km od tanzánijskej hranice s provinciou Cabo Delgado v Mozambiku. Dôvodom sú útoky skupín spojených s islamským extrémizmom. 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kišiňove informuje občanov Slovenskej republiky a cestujúcu verejnosť, že vláda a parlament Moldavskej republiky už nepredĺžili platnosť mimoriadnej situácie v krajine s účinnosťou od 1. januára 2024. t.j. v Moldavsku neplatí mimoriadny stav, ako tomu bolo doteraz (od 24. februára 2022).

V súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou Styčný úrad Slovenskej republiky v Prištine naďalej odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblasti severného Kosova.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnej dobe relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov, že v dôsledku bezpečnostnej situácie v Líbyi naďalej neodporúča slovenským občanom akékoľvek cestovanie do krajiny. Slovenská republika nemá v Líbyi svoje zastúpenie a pre poskytnutie pomoci v prípadoch núdze má len obmedzené možnosti.

​​​​​​​Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s nestabilnou situáciou v Iraku, ako aj v kontexte celkového rastúceho napätia v blízkovýchodnom regióne, odporúča občanom Slovenskej republiky venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti, dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a úradov a vyhýbať sa hromadným zhromaždeniam.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča občanom SR bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu na Ukrajinu.

Bezpečnostná situácia v Libanone je komplikovaná, premenlivá a regionálne rôznorodá. Ozbrojený konflikt v prihraničných oblastiach s Izraelom, komplikovaná sociálno-ekonomická situácia, nedostatočné financovanie štátneho sektora a prítomnosť extrémistických a teroristických skupín negatívne ovplyvňujú pobyt v krajine.

Úroveň odvetných opatrení po teroristickom útoku Hamasu na Izrael výrazným spôsobom môže ovplyvniť eskaláciu konfliktu na Západnom brehu s priamymi dôsledkami pre Jordánsko. V Ammáne a ostatných mestách sa pravidelne konajú demonštrácie po piatkových modlitbách.

Bezpečnostná situácia na prevažnej väčšine územia Iraku je dlhodobo nestabilná, spojená s vysokým rizikom teroristických aktivít v niektorých provinciách a násilnej kriminálnej činnosti, vrátane únosov osôb za účelom výkupného. Región irackého Kurdistanu spadá do bezpečnejšej zóny, avšak tiež s výskytom sporadických ozbrojených útokov...

Stupeň cestovného odporúčania sa nemení. Naďalej sa neodporúča cestovať do Sýrie, kde dochádza k únosom ľudí a ozbrojeným násilným kriminálnym prepadom. Presuny po krajine komplikuje množstvo tzv. check-points. V niektorých častiach naďalej operujú teroristi z tzv. Islamského štátu...

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku z bezpečnostných dôvodov odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovať do najjužnejších thajských provincií Pattani, Yala a Narathiwat a do južnej časti Songkhla.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Mjanmarskej zväzovej republike, kde dochádza k ozbrojeným stretom medzi vojenskými zložkami vo viacerých častiach krajiny, vyzýva občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú na území Mjanmarska, aby dôkladne zvážili nevyhnutnosť zotrvania v krajine a odporúča opustiť Mjanmarsko.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou naďalej odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblastí v bezprostrednej blízkosti arménsko-azerbajdžanskej hranice.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na pretrvávajúcu nepriaznivú bezpečnostnú situáciu. Vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do Gomelskej a Brestskej pohraničnej oblasti a obmedziť cestovanie na územie Bieloruska len na nevyhnutné cesty.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí Turecka.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti so zvýšeným stupňom teroristického ohrozenia vo Švédsku (stupeň 4 na 5-stupňovej stupnici) odporúča slovenským občanom, aby zachovávali zvýšenú opatrnosť a ostražitosť, najmä na miestach s väčšou koncentráciou osôb a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek.

V súvislosti s ďalej sa šíriacou vlnou násilných protestov a dlhodobo nestabilnou situáciou na Haiti, nedostatkom vody, potravín a liekov a zároveň kritickou a nepredvídateľnou situáciou v krajine, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje občanov Slovenskej republiky na vysoké bezpečnostné riziká pri cestách do tejto karibskej krajiny.

​​​​​​​Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky napriek zlepšeniu bezpečnostnej situácie vo veľkých mestách a osobitne v Alžíri upozorňuje, že Alžírsko je naďalej vystavené teroristickej hrozbe súvisiacej s bezpečnostnou situáciou v regióne.

​​​​​​​Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej odporúča necestovať do východnej časti krajiny pre pôsobenie teroristických skupín a vysoké riziko teroristických útokov a únosov turistov za účelom výkupného, zvlášť v oblastiach hraničiacich s Mali.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - v súvislosti s prebiehajúcou vojenskou inváziou Ruskej federácie proti Ukrajine a eskaláciou aktuálnej bezpečnostnej situácie - naďalej dôrazne odporúča občanom SR necestovať do Ruskej federácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky naďalej upozorňuje na pretrvávajúcu mimoriadnu bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela a Palestíny, ktorá vznikla v dôsledku útokov militantov hnutia Hamas z pásma Gazy na Izrael. V tejto súvislosti odporúčame občanom SR necestovať do Izraela a na palestínske územia.

Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku naďalej upozorňuje na zvýšenú aktivitu organizovaných kriminálnych skupín predovšetkým v oblasti pobrežia Yucatánskeho polostrova (Cancún a okolie, Riviera Maya, Tulum).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky informuje občanov Slovenskej republiky, že vzhľadom na pretrvávajúcu zložitú vnútropolitickú situáciu v Nikarague a zhoršenú bezpečnostnú situáciu naďalej odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že Francúzsko dňa 24. marca zvýšilo na celom svojom území bezpečnostné opatrenia na najvyšší stupeň – tzv. mimoriadne riziko atentátu - urgence attentat.

V súvislosti s aktuálne zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na Blízkom východe zapríčinenou eskaláciou izraelsko-palestínskeho vojenského konfliktu a jej možnými dopadmi na širší región neodporúčame uskutočňovať akékoľvek cesty do Iránu.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do Pakistanu vzhľadom na zhoršenie bezpečnostnej situácie kvôli mimoriadne turbulentnej a napätej vnútropolitickej situácii v krajine, v ktorej prebiehajú násilné strety medzi ozbrojenými zložkami a protestujúcimi.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na zlú bezpečnostnú situáciu a vysoké riziko teroristických útokov po celom území Afganistanu a občanom Slovenskej republiky odporúča bezodkladne opustiť územie Afganistanu a vyhnúť sa cestovaniu do tejto krajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom dôkladne zvážiť cestovanie do KĽDR vzhľadom na dlhodobo nestabilnú bezpečnostnú situáciu v regióne.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku z bezpečnostných dôvodov odporúča necestovať do špeciálnej obchodnej zóny v tzv. Zlatom trojuholníku nachádzajúcej sa v Laose na hranici s Thajskom a Mjanmarskom.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires informuje, že primárne v regióne Valparaíso, ale aj v regiónoch O´Higgins,  La Araucanía a Biobío sa šíria lesné požiare, ktoré sa zatiaľ nedaria uhasiť.

Bezpečnostná situácia vo viacerých oblastiach Etiópie zostáva napätá a nepredvídateľná, najmä v dôsledku etnicky motivovaných násilných incidentov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na kritickú bezpečnostnú situáciu v Jemene. V dôsledku občianskej vojny, činnosti teroristických organizácii a vojenskej intervencie koalície arabských krajín došlo k jej vyhroteniu a pobyt na celom území Jemenu predstavuje hrozbu pre zdravie a život.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vzhľadom na prebiehajúci vojenský prevrat v Gabone a prevzatie moci ozbrojenými zložkami neodporúča občanom SR cestovať do krajiny.

Od 7. decembra 2022 sa konajú protesty a demonštrácie, v niektorých prípadoch násilného charakteru, najmä v južnej časti Peru, pričom bolo hlásených niekoľkých zranených a mŕtvych. Následne boli blokované letiská a hlavné železničné trasy, predovšetkým v turistických oblastiach ako Cuzco, Machu Picchu, Arequipa, Puna.

Varovanie (výstraha) pred zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v niektorých oblastiach krajiny.

Odporúčame necestovať do oblasti tadžicko-kirgizských hraníc. Existuje zvýšená pravdepodobnosť opakovaného prepuknutia bojov v týchto oblastiach.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na prebiehajúce masívne protesty a nepokoje vo veľkých ekvádorských mestách a ich okolí...

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Buenos Aires informuje o vyhlásení výnimočného stavu na juhu Čile v dôsledku násilných demonštrácií spojených s vandalizmom.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s eskaláciou udalostí v blízkovýchodnom regióne, ako aj v kontexte pretrvávajúceho konfliktu v susednej krajine (Jemen), upozorňuje občanov Slovenskej republiky na potrebu venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti, dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných zložiek a úradov a vyhýbať sa zhromaždeniam a demonštráciám, ktoré sú v krajine zakázané.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje slovenských občanov, že v Tunisku je naďalej v platnosti výnimočný stav. Jeho cieľom je vytvoriť kompetentným bezpečnostným zložkám podmienky pre efektívny boj proti terorizmu. V súčasnosti neregistrujeme negatívny dopad na slobodu pohybu, alebo iné reštrikcie pre turistov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v JAR odporúča občanom SR venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti....

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pretórii upozorňuje občanov SR na kriminalitu v krajine zameranú na zahraničných turistov, najmä za použitia násilia alebo hrozby násilia. Zvýšená hrozba prepadov a krádeží je najmä v blízkosti bánk, hotelov, reštaurácií, nákupných centier veľkých miest a turistických oblastí (ako napríklad Victoria Falls), centre Harare (aj jeho predmestiach) a medzinárodnom letisku.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do oblastí severovýchodného Mozambiku z dôvodu hrozby teroristických útokov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje občanov Slovenskej republiky o pretrvávajúcich nepokojoch v indonézskej časti ostrova Papua s centrom v Jayapure.

V súvislosti s vyhlásením stavu národnej pohotovosti na Filipínach a eskaláciou konfliktu medzi filipínskymi vládnymi jednotkami a teroristickou skupinou Abu Sayyaf, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča necestovať na juhozápadnú časť Filipín na ostrovy Basilan, Jolo, Sulu, Tawi Tawi a západnú časť ostrova Mindanao.

Vzhľadom na blížiace sa prezidentské a parlamentné voľby v Nikarague (7. november 2021) a napätú vnútropolitickú situáciu v krajine, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Mexiku neodporúča slovenským občanom cestovať do Nikaraguy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na pretrvávajúce riziko teroristických útokov na kľúčové objekty národnej infraštruktúry a objekty osobitného významu, ako sú ropné rafinérie, priemyselné centrá, banky, vládne zariadenia, obchodné domy, hotely a pod.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyzýva občanov SR, ktorí plánujú cestovať do Pobrežia Slonoviny, aby sa vyhýbali pobytom v oblastiach vzdialených 40 km od severnej hranice s Mali a Burkinou Faso...

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom necestovať do severných oblastí Nigeru.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcim nebezpečenstvom ozbrojených teroristických útokov v Mali a predĺžením výnimočného stavu v krajine do októbra 2020 odporúča slovenským občanom necestovať na sever krajiny do provincií Timbuktu, Kidal, Gao, Mopti a severných častí provincií Kayes, Koulikoro a Segou.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na aktuálnu zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Kolumbijskej republike, kde sa v hlavnom meste Bogota a v ďalších veľkých mestách po celej krajine konal 21. novembra 2019 generálny protivládny štrajk.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča slovenským občanom z dôvodu zhoršenej bezpečnostnej situácie spôsobenej etnickými konfliktmi a aktivitami radikálnych islamských skupín necestovať do okrajových oblastí Čadu, najmä pozdĺž hraníc s Nigériou, Kamerunom, severnej časti hranice so Stredoafrickou republikou a hranice so Sudánom.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča slovenským občanom cestujúcim do Kamerunu, aby necestovali na sever krajiny, hlavne do oblasti 40 km od hranice s Nigériou, vrátane anglofónnych provincií na juhozápade, 40 km od hranice s Čadom, 40 km od hranice so Stredoafrickou republikou, a na polostrov Bakassi.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča slovenským občanom, ktorí plánujú cestu do Beninskej republiky, aby necestovali do oblastí národných parkov v severnej a severozápadnej časti krajiny a priľahlých poľovných revírov susediacich s Burkinou Faso a Nigerom, kde existuje zvýšené riziko teroristických útokov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že od začiatku roku 2019 došlo v Burkine Faso k celkovému zhoršeniu bezpečnostnej situácie a nárastu kriminality.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcim rizikom teroristických útokov v krajine hlavne zo susedných krajín odporúča slovenským občanom, aby pri pobyte v Ghane boli zvlášť opatrní pri návštevách verejných miest a miest navštevovaných cudzincami.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s pretrvávajúcou vnútropolitickou krízou v Togu odporúča, aby cestovatelia zo Slovenska sa pri pobyte v hlavnom meste Lomé vyhýbali miestam verejných demonštrácií a venovali zvýšenú opatrnosť, predovšetkým na miestach navštevovaných cudzincami.

3. stupeň – necestovať do krajiny
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na neustále sa zhoršujúcu situáciu vo Venezuelskej bolívarovskej republike súvisiacu s dlhodobou politickou a ekonomickou krízou, konaním rozsiahlych demonštrácií v hlavnom meste Caracas a v ďalších mestách po celej krajine a vážnymi problémami v doprave, zásobovaní a v službách.

Stupeň odporúčania: 3. Necestovať
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky odporúča občanom SR vyhnúť sa cestám do Stredoafrickej republiky, nakoľko bezpečnostná situácia v celej krajine vrátane hlavného mesta Bangui je veľmi zlá.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje slovenských občanov na zdravotné riziká pri cestách do federálnych štátov Nigérie (Bauchi, Nasarawa, Niger, Taraba, Kano, Plateau a Gombe na severe krajiny a Rivers, Edo a Oyo na juhu krajiny) v súvislosti so zvýšeným výskytom hemoragickej horúčky lassa. Od decembra 2016 bolo hlásených niekoľko úmrtí na túto infekciu, ktorá sa šíri hlavne v období sucha od novembra do mája.


Back To Top