Ako môže pomôcť EÚ


Aktualizované 22.08.2022
Publikované 22.08.2022

Záujemcovia (organizácie, alebo fyzické osoby) o účasť vo verejných súťažiach vyhlásených Európskou komisiou sa môžu uchádzať o granty, či zákazky aj mimo EÚ, najmä v rozvojových krajinách.

Granty sú poskytované rozvojovým organizáciám, ktoré realizujú projekty, alebo aktivity v súlade s cieľmi vonkajšej činnosti EÚ.

Podnikateľské subjekty sa môžu zapájať do výziev na predkladanie ponúk pre zákazky na dodanie služby, tovaru, alebo práce v rámci vonkajšej činnosti EÚ

 

Informácie o verejných súťažiach EÚ možno nájsť na nasledovných odkazoch:

Prístup k financovaniu

Výzvy na predkladanie ponúk a výberové konania

Search Funding & Tenders (europa.eu)