1. Domov
  2. Služby
  3. Osvedčovanie dokladov
  4. Pracovisko overovania dokladov

Pracovisko overovania dokladov

Ako môžete podať žiadosť o osvedčenie:

1. osobne v úradných hodinách

Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, 811 04 Bratislava,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Informácie : +421 2 5978 5978

Úradné hodiny pre verejnosť    
Pondelok 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Štvrtok 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

Posledné listiny sú prijímané 15 minút pred skončením úradných hodín.

 

2. poštou na adresu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Konzulárny odbor 
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 

K žiadosti, v ktorej uvediete štát použitia listiny, kontakt a spätnú adresu v SR, je potrebné priložiť e-kolky.  

Správny poplatok za každý osvedčovací úkon je 30 eur, je možné ho uhradiť platobnou kartou alebo e-kolkom, ktorý je možné zakúpiť v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Pracovisko osvedčovania listín si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčiť dokument, ak je vydaný v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pracovisko osvedčovania listín si vyhradzuje právo obmedziť počet jednotlivo prijímaných dokumentov.

Žiadateľ môže poveriť podaním svojej žiadosti inú osobu bez predloženia plnej moci. 

Pozrite si Manuál osvedčovania dokladov