Krátkodobý pobyt cudzinca

Aktualizované 31.05.2022
Publikované 31.05.2022

Výpočet krátkodobého pobytu občanov tretích krajín v Schengenskom priestore

Nariadenie (EÚ) č. 610/2013 zaviedlo novú jasnejšiu definíciu pojmu krátkodobého pobytu v Schengenskom priestore: "90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia".

Od 18. októbra 2013 sa preto na krátkodobé pobyty v Schengenskom priestore vzťahuje nová metóda výpočtu povoleného pobytu.

Príslušné ustanovenia Kódexu schengenských hraníc definujú krátkodobý pobyt ako plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia, čo zahŕňa posúdenie obdobia 180-dní predchádzajúcich každému jednotlivému dňu pobytu.

Za deň vstupu sa považuje prvý deň pobytu na území členských štátov a za deň odchodu sa považuje posledný deň pobytu na území členských štátov. Obdobia pobytu povoleného na základe povolenia na pobyt alebo víza na dlhodobý pobyt sa nezapočítavajú do trvania pobytu na území členských štátov.

Cestovatelia majú k dispozícii praktickú pomôcku nazývanú schengenská kalkulačka, ktorá im umožní vypočítať dobu maximálneho povoleného pobytu podľa nových pravidiel.
Podrobnejšie informácie a praktické príklady výpočtu
Schengenská kalkulačka

pdf
 
Schengenská kalkulačka – užívateľský manuál
(pdf; 675.04 KB)
Stiahnuť