1. Domov
  2. Služby
  3. Informácie pre cudzincov

Informácie pre cudzincov

Víza pre cudzincov na vstup do SR
Podmienky a postup pri udeľovaní víz, odpovede na najčastejšie otázky.
Národné vízum
Podmienky a postup pri podaní žiadosti o národné vízum.
Krátkodobý pobyt cudzinca 
Výpočet krátkodobého pobytu občanov tretích krajín v Schengenskom priestore.
Vízové formuláre
Tlačivá na stiahnutie v rôznych jazykoch.
Dlhodobý pobyt cudzinca
Podmienky pobytu na území Slovenskej republiky, potup pri podávaní žiadosti o pobyt.
Nadpis
Text