Organizačná štruktúra

MINISTER

Juraj Blanár
Juraj Blanár
minister

E-mail: kami@mzv.sk

 • Kancelária ministra

  Peter Kubica
  riaditeľ kancelárie ministra

  E-mail: peter.kubica@mzv.sk
  tel: 3003

Sekcia verejnej a kultúrnej diplomacie

 • Odbor kultúrnej diplomacie

  Lívia Machová
  riaditeľka odboru

  E-mail: livia.machova@mzv.sk
  tel: 3091

Štátny tajomník 1

Marek Eštok
Marek Eštok
štátny tajomník

 • Odbor analýz a plánovania

  Miroslav Ivan
  riaditeľ odboru

  E-mail: miroslav.ivan@mzv.sk
  tel: 3021

 • Kancelária štátneho tajomníka

  Marek Murín
  riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka

  E-mail: marek.murin@mzv.sk
  tel: 3101

Štátny tajomník 2

Rastislav Chovanec
Rastislav Chovanec
štátny tajomník

 • Kancelária štátneho tajomníka

  Milan Cigáň
  riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka

  E-mail: milan.cigan@mzv.sk
  tel: 3202

Generálna tajomníčka služobného úradu

Miroslava Vozáryová
Miroslava Vozáryová
generálna tajomníčka služobného úradu

E-mail: miroslava.vozaryova@mzv.sk
tel: 3301

 • Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

  Martina Kosnáčová
  riaditeľka kancelárie generálnej tajomníčky

  E-mail: martina.kosnacova@mzv.sk
  tel: 3301

 • Odbor legislatívno-právny

  Jana Kovácsová
  riaditeľka odboru

  E-mail: jana.kovacsova@mzv.sk
  tel: 3320

Politická sekcia

 • Odbor spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky

  Soňa Danová
  riaditeľka odboru

  E-mail: sona.danova@mzv.sk
  tel: 3410

 • Odbor bezpečnostnej politiky

  Norbert Brada
  riaditeľ odboru

  E-mail: norbert.brada@mzv.sk
  tel: 3481

 • Odbor štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie

  Michal Slivovič
  riaditeľ odboru

  E-mail: michal.slivovic@mzv.sk
  tel: 3430

 • Odbor štátov juhovýchodnej Európy a Turecka

  Eva Ponomarenková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.ponomarenkova@mzv.sk
  tel: 3441

 • Odbor Blízkeho a Stredného východu a Afriky

  Valér Franko
  riaditeľ odboru

  E-mail: valer.franko@mzv.sk
  tel: 3461

Sekcia európskych záležitostí

 • Odbor všeobecných, inštitucionálnych a personálnych záležitostí EÚ

  Martina Balunová
  riaditeľka odboru

  E-mail: martina.balunova@mzv.sk
  tel: 3581

 • Odbor pre susedné štáty, regionálnu spoluprácu a ostatné európske štáty

  Ladislav Babčan
  riaditeľ odboru

  E-mail: ladislav.babcan@mzv.sk
  tel: 3541

 • Odbor európskych politík

  Ivan Kováč
  riaditeľ odboru

  E-mail: ivan.kovac@mzv.sk
  tel: 3560

 • Odbor právneho štátu, základných hodnôt a práva EÚ

  Peter Lysina
  riaditeľ odboru

  E-mail: peter.lysina@mzv.sk
  tel: 3530

Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce

 • Odbor multilaterálnej ekonomickej spolupráce

  Manuel Korček
  riaditeľ odboru

  E-mail: manuel.korcek@mzv.sk
  tel: 3830

 • Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

  Maroš Mitrík
  riaditeľ odboru

  E-mail: maros.mitrik@mzv.sk
  tel: 3640

 • Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

  Daniela Koladová
  riaditeľka

  E-mail: daniela.koladova@mzv.sk
  tel: 3855

Sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv

 • Odbor OSN a medzinárodných organizácií v systéme OSN

  Ľubica Erdelská
  riaditeľka odboru

  E-mail: lubica.erdelska@mzv.sk
  tel: 3610

 • Odbor odzbrojenia a boja proti terorizmu

  Rastislav Križan
  riaditeľ odboru

  E-mail: rastislav.krizan@mzv.sk
  tel: 3620

Osobný úrad

 • Odbor personálnej a mzdovej politiky pre ústredie

  Zuzana Warderová
  riaditeľka odboru

  E-mail: zuzana.warderova@mzv.sk
  tel: 2120

 • Odbor personálnej a mzdovej politiky pre zahraničie

  Oľga Beňová
  riaditeľka odboru

  E-mail: olga.benova@mzv.sk
  tel: 2130

Sekcia konzulárna a medzinárodnoprávna

 • Odbor medzinárodného práva

  Milan Kollár
  riaditeľ odboru

  E-mail: milan.kollar@mzv.sk
  tel: 3711

Sekcia ekonomiky a všeobecnej správy

 • Odbor ekonomických informácií a majetku

  Andrea Ondrišeková
  riaditeľka odboru

  E-mail: andrea.ondrisekova@mzv.sk
  tel: 2700

 • Odbor správy budov a zabezpečenia služieb

  Petra Pabišová
  riaditeľka odboru

  E-mail: petra.pabisova@mzv.sk
  tel: 2870

 • Odbor rozpočtového a projektového riadenia

  Petra Tvrdoňová
  riaditeľka odboru

  E-mail: petra.tvrdonova@mzv.sk
  tel: 2840

 • Odbor investícií a nehnuteľností

  Eva Bezáková
  riaditeľka odboru

  E-mail: eva.bezakova@mzv.sk
  tel: 2850

Sekcia bezpečnosti, spracovania a prenosu informácií

 • Odbor správy a prevádzky informačných a komunikačných technológií

  Aleš Pauer
  riaditeľ odboru

  E-mail: ales.pauer@mzv.sk
  tel: 2070

 • Odbor elektronizácie služieb a procesov

  Vladimír Ježek
  riaditeľ odboru

  E-mail: vladimir.jezek@mzv.sk
  tel: 2090

 • Odbor kybernetickej a informačnej bezpečnosti

  Martin Kalinka
  riaditeľ odboru

  E-mail: martin.kalinka@mzv.sk
  tel: 2010


Organizačná štruktúra ministerstva
PDF 1.4 MB, 9.4.2024, 4584 stiahnutí
Stiahnuť