Kontakty a kde nás nájdete

Adresa ministerstva
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Konzulárny odbor
Pražská 7
833 36 Bratislava 37

Telefón
+421 2 5978 1111, +421 906 07 2222
Email
Budova Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Úradné hodiny pre verejnosť

Podateľna ministerstva:

Pondelok  7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 15:30
Piatok  7:30 - 15:30

 

 

Ministerstvo prijíma neelektronické zásielky prostredníctvom:

a) poštového podniku

b) kuriérom

c) osobne doručené

 

Podateľňa prijíma len neelektronickú zásielku adresovanú ministerstvu.

Neelektronickú zásielku adresovanú inej právnickej osobe podateľňa neprevezme.

Omylom doručenú zásielku vráti poštovému podniku, doručiteľovi alebo odošle adresátovi.

Kontatky pre elekotronické zásielky

Ministerstvo prijíma elektronické zásielky prostredníctvom:

a) elektronickej pošty: podatelna@mzv.sk 

Táto elektronická schránka umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Maximálna akceptovaná veľkosť elektronického podania je 8 MB

 

b) elektronickej schránky UPVS (všeobecná agenda)

Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Maximálna akceptovaná veľkosť elektronického podania (so všetkými prílohami, s elektronickým podpisom a pod.) je 50 MB.

 

c) elektronických služieb pre konzulárnu agendu: slovensko.sk - Prihlásenie

 

Ministerstvo prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: 

 • formát .pdf., .txt, odt, .docx  pre textové súbory, 

 • formát  .gif, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .tif, .tiff pre grafické súbory, 

 • formát  .ods,  .xlsx, csv pre súbory obsahujúce tabuľky, 

 • formát .zip pre kompresované súbory,

 • formát .mpg, .mpeg, .mp3, .mp4, .m4a, .wav pre audio a video súbory, s výnimkou súborov obsahujúcich makrá alebo šifrovaných súborov (súborov chránených heslom), v ktorých nie je možné vykonať automaticky bezpečnostnú kontrolu ich obsahu. 

 

Ministerstvo považuje za nedoručenú elektronickú zásielku podanie, ktoré

 • obsahuje škodlivý kód alebo škodlivý počítačový program

 • nie je možné zobraziť ho používateľským zrozumiteľným spôsobom

 • je vyhotovené v inom dátovom formáte.

 

Odosielateľ chybnej elektronickej zásielky bude o tejto skutočnosti informovaný v prípade, ak z elektronickej zásielky bude možné zistiť jeho elektronickú adresu.

Kontakty pre elektronické zásielky

Ministerstvo prijíma elektronické zásielky prostredníctvom:

a) elektronickej pošty: podatelna@mzv.sk 

Táto elektronická schránka umožňuje prijímanie elektronickej pošty bez zaručeného elektronického podpisu. Maximálna akceptovaná veľkosť elektronického podania je 8 MB

 

b) elektronickej schránky UPVS (všeobecná agenda)

Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Maximálna akceptovaná veľkosť elektronického podania (so všetkými prílohami, s elektronickým podpisom a pod.) je 50 MB.

 

c) elektronických služieb pre konzulárnu agendu: slovensko.sk - Prihlásenie

 

Ministerstvo prijíma elektronické zásielky v dátových formátoch: 

 • formát .pdf., .txt, odt, .docx  pre textové súbory, 

 • formát  .gif, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .tif, .tiff pre grafické súbory, 

 • formát  .ods,  .xlsx, csv pre súbory obsahujúce tabuľky, 

 • formát .zip pre kompresované súbory,

 • formát .mpg, .mpeg, .mp3, .mp4, .m4a, .wav pre audio a video súbory, s výnimkou súborov obsahujúcich makrá alebo šifrovaných súborov (súborov chránených heslom), v ktorých nie je možné vykonať automaticky bezpečnostnú kontrolu ich obsahu. 

 

Ministerstvo považuje za nedoručenú elektronickú zásielku podanie, ktoré

 • obsahuje škodlivý kód alebo škodlivý počítačový program

 • nie je možné zobraziť ho používateľským zrozumiteľným spôsobom

 • je vyhotovené v inom dátovom formáte.

 

Odosielateľ chybnej elektronickej zásielky bude o tejto skutočnosti informovaný v prípade, ak z elektronickej zásielky bude možné zistiť jeho elektronickú adresu.

Pracovisko overovania dokladov

Ako môžete podať žiadosť o osvedčenie:

1. osobne v úradných hodinách

Pracovisko overovania dokladov – Pražská 7, 811 04 Bratislava,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí vecí Slovenskej republiky
Informácie : +421 2 5978 5978

Úradné hodiny pre verejnosť    
Pondelok 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Štvrtok 8:30 – 12:00 13:00 – 15:00

12.00 – 13.00 obedňajšia prestávka

Posledné listiny sú prijímané 15 minút pred skončením úradných hodín.

 

2. poštou na adresu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Konzulárny odbor 
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 

K žiadosti, v ktorej uvediete štát použitia listiny, kontakt a spätnú adresu v SR, je potrebné priložiť e-kolky.  

Správny poplatok za každý osvedčovací úkon je 30 eur, je možné ho uhradiť platobnou kartou alebo e-kolkom, ktorý je možné zakúpiť v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.

Pracovisko osvedčovania listín si vyhradzuje právo odmietnuť osvedčiť dokument, ak je vydaný v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pracovisko osvedčovania listín si vyhradzuje právo obmedziť počet jednotlivo prijímaných dokumentov.

Žiadateľ môže poveriť podaním svojej žiadosti inú osobu bez predloženia plnej moci. 

Pozrite si Manuál osvedčovania dokladov

Konzulárne informačné centrum

+421 2 5978 5978, +421 906 07 5978


Konzulárne informačné centrum funguje v pracovných dňoch od 8.00 - 15:30 hod.
Poskytuje informácie o:
 • podmienkach cestovania do zahraničia a informácie konzulárneho charakteru
 • aktuálnych cestovných obmedzeniach
 • ako postupovať v prípade straty cestovného dokladu, dopravnej nehody alebo inej nepredvídanej udalosti počas pobytu v zahraničí
 • spôsobe overovania verejných listín pre použitie v zahraničí a zahraničných verejných listín pre použitie na Slovensku

Slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí

Zastupiteľské úrady akreditované v Slovenskej republike

Diplomatická listina vedená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je  zoznamom zastupiteľských úradov a diplomatov akreditovaných pre SR.

Rezort diplomacie aktualizuje listinu podľa potrieb, približne v štvrťročných intervaloch, na základe informácií a podnetov zo strany diplomatických misií. Administrativno-technický personál a súkromný personál veľvyslanectiev sa v listine neuvádza.

Diplomatická listina slúži primárne pre diplomatický zbor ale i pre verejnosť ako ucelený prehľad kontaktov zastupiteľských úradov pre SR. V prípade nezrovnalostí informácií uvedených v listine môžu zastupiteľské úrady kontaktovať diplomatický protokol emailom na adrese dipl@mzv.sk.

Diplomatická listina
PDF 1.3 MB, 15.3.2024, 205111 stiahnutí
Stiahnuť
Listina honorárnych konzulov akreditovaných v Slovenskej republike
PDF 697.6 kB, 17.7.2023, 4015 stiahnutí
Stiahnuť

Kontakty pre médiá

Adresa
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Komunikačný odbor
ul. Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Email

riaditeľka komunikačného odboru

​​​​​​​+421 917660099

Podnikateľské centrum

 Poskytujeme informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí.
 

Podnikateľské centrum
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Telefón
+421 2 5978 5959
+421 906 075 959