Ľudské právaAktuality
Aktuálne správy a vyhlásenia k ľudským právam
Aktuálne ľudskoprávne témy
Podpora slobody náboženstva alebo presvedčenia vo svete, podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov vo svete, boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám intolerancie vrátane  antisemitizmu, pripomínanie si holokaustu 
Rada OSN pre ľudské práva
Členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva
Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv
Prehľad  inštitúcií a medzinárodných orgánov, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv
Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány
Organizácia Spojených národov a Európska únia v kontexte ochrany ľudských práv
Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov
Výsledky monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.
Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu

Ciele, aktivity a história aliancie,  definícia antisemitizmu

Rada Európy

Základné informácie o Rade Európy

OBSE
Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Najnovšie správy

Zástupcovia Slovenskej republiky a Maďarskej republiky dnes (10. apríla 2024) podpísali v Budapešti zápisnicu z 15. zasadnutia medzivládnej Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre záležitosti menšín. Obe strany sa zhodli v 54 opatreniach a odporúčaniach v oblasti kultúry, vzdelávania, hospodárstva či infraštruktúry, ktorých cieľom je skvalitniť život Slovákov v Maďarsku a rovnako Maďarov žijúcich na Slovensku.

Stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu Oksana Tomová otvorila 26. marca 2023 v prítomnosti generálnej tajomníčky Marije Pejčinovićovej Burićovej výstavu BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2023, zástupkyne primátorky mesta Štrasburg Veronique Bertholleovej a súčasne hovorkyne pre mládež Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. 

V predvečer Medzinárodného dňa žien Slovenský inštitút v Ríme pripravil výtvarno-hudobný večer venovaný ženám a úlohe žien v súčasnej spoločnosti Výstava obrazov „Reflexie emócií“ Jána FEKETEHO a klavírny koncert Jakuba ČIŽMAROVIČA vytvorili 7. marca 2024 neopakovateľnú atmosféru večera, plnú pozitívnej nálady a emócií, ktoré posilnili hĺbku a zamyslenie sa nad významom celého podujatia.