Kultúrna diplomacia

Kultúrna diplomacia

Kultúrna diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky a je jedným z nástrojov presadzovania záujmov štátu. V porovnaní s klasickou diplomaciou je jej špecifickým atribútom zameranie sa na komunikáciu so zahraničnou verejnosťou prostredníctvom kultúry a umenia s cieľom napomáhať pozitívnemu vnímaniu Slovenska, a tak prispievať k rozvoju jeho atraktivity a dôveryhodnosti vo svete. 

Čo je kultúrna diplomacia


Aktuálne

Slovenský operný spevák Štefan Margita zavítal 10. apríla 2024 do Viedne. V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni sa v priestoroch českého veľvyslanectva konala talk show a koncert tohto známeho operného speváka, ktorého hudobne sprevádzala slovenská klaviristka Petra Hollaender-Pogády, dlhodobo pôsobiaca v Rakúsku. Talk show moderoval redaktor Joža Kolář.

11.04.2024

V utorok 9. apríla 2024 pripravil Slovenský inštitút v Paríži odbornú hudobnú prednášku venovanú starej hudbe zo Slovenska s muzikologičkou PhDr. Vierou Polakovičovou, PhD., dlhoročnou diplomatkou a bývalou riaditeľkou Slovenského inštitútu v Paríži.

10.04.2024

V pondelok 8. apríla 2024 sa v priestoroch Maison de France uskutočnila v Berlíne projekcia koprodukčného česko-slovensko-ukrajinského filmu Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka Svetloplachosť. Premietanie bolo súčasťou série dokumentárnych pondelkov, ktoré spoluorganizuje platforma kultúrnych inštitútov EUNIC.

09.04.2024

V spolupráci so Slovenským inštitútom v Ríme bola 4. apríla 2024 v rímskej súkromnej galérii Curva Pura otvorená samostatná výstava slovenskej vizuálnej umelkyne Helen TÓTH. Výstava s názvom „Among these trees is my hiding spot“, pod kurátorským vedením Nicoletta PROVENZANO a Vittoria BELTRAMIHO, je zameraná na v súčasnosti horúcu tému v celospoločenskom kontexte, akou je príroda, životné prostredie a potreba ochrany ekosystému.


Slovenské inštitúty

Kultúra a umenie sú jedným z mimoriadne dôležitých nástrojov presadzovania zahranično-politických cieľov, budovania imidžu krajiny a podpory brandingu Slovenska v zahraničí. Pre kultúrnu diplomaciu Slovenska sú veľkým prínosom aktivity kultúrnych inštitútov v 9 významných kultúrnych mestách: Berlín, Budapešť, Jeruzalem, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň.
 
Slovenské inštitúty tvoria inštitucionálny základ prezentácie slovenského umenia a kultúry v krajinách svojho pôsobenia. Širokým spektrom svojich aktivít predstavujú zahraničnej verejnosti na pravidelnej báze najkvalitnejšie ukážky slovenského umenia a kultúry a prispievajú tak k pozitívnemu obrazu Slovenska, ako malej krajiny s veľkým kultúrnym bohatstvom a históriou.


Back To Top