1. Domov
  2. Veľvyslanectvá
  3. Aktivity veľvyslancov

Aktivity veľvyslancov

Veľvyslanectvo SR v Helsinkách, spoločne s veľvyslanectvami Bulharska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Slovinska, si 20. výročie svojho vstupu do NATO pripomenuli zorganizovaním bezpečnostno-politického seminára na tému „Politika otvorených dverí NATO: Pred 20 rokmi, dnes a zajtra“. Seminár sa konal 10. apríla 2024 na pôde fínskeho parlamentu. Na organizácii sa okrem vyššie spomínaných veľvyslanectiev spolupodieľali Fínsky inštitút medzinárodných vzťahov, fínsky parlament a Atlantická rada so sídlom v Helsinkách.

Veľvyslanectvo SR v Dillí bolo 6. apríla 2024 súčasťou výročného Medzinárodného charitatívneho galavečera, ktorý už tradične organizuje DCWA (Delhi Commonwealth Women’s Association) a diplomatická komunita v Dillí. Súčasťou podujatia, bola aj módna prehliadka a predaj exkluzívneho ošatenia indickej módnej návrhárky Kavita Bhartia a srílanskej módnej dizajnérky Sarita Rajandran, ktorých modely predviedli manželky veľvyslancov v Indii.

V utorok 26. marca 2024 odovzdal veľvyslanec Slovenskej republiky Tomáš Felix v Abuji kabinetný list predsedovi Komisie ECOWAS Omarovi Alieu Tourayovi, ktorým oficiálne potvrdil akreditáciu pri najvýznamnejšej regionálnej organizácii v západnej Afrike ECOWAS (Economic Community of West African States - Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov).

Stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri Rade Európy v Štrasburgu Oksana Tomová otvorila 26. marca 2023 v prítomnosti generálnej tajomníčky Marije Pejčinovićovej Burićovej výstavu BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA 2023, zástupkyne primátorky mesta Štrasburg Veronique Bertholleovej a súčasne hovorkyne pre mládež Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. 

Katarína Žuffa Leligdonová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi, odovzdala v Jube 20. marca 2024 poverovacie listiny do rúk prezidenta Južného Sudánu Salva Kiire.

Slovenský inštitút v Paríži v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom vo Francúzsku usporiadal v stredu 20. marca 2024 v historickom parížskom kine Le Champo, ktoré je obľúbeným miestom dôležitých postáv francúzskej kinematografie, premietanie slovenského hudobného dokumentárnemu filmu Peter Dvorský. Na filmovom večere sa osobne zúčastnil maestro Peter Dvorský a režisérka filmu Iveta Malachovská.

Veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku Dušan Krištofík privítal 19. marca 2024 na Veľvyslanectve SR v Helsinkách poslancov fínskej Parlamentnej skupiny priateľstva so Slovenskou republikou.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Varšave predstavilo 19. marca 2024 študentom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave najdôležitejšie ekonomické a politické aspekty Poľskej republiky. Online prednáška bola súčasťou kurzu „Atribúty podnikania v zahraničnej praxi“, ktorý je organizovaný v rámci bilaterálneho kontraktu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Cieľom kurzu je oboznámiť študentov so špecifikami vytvárania podmienok pre podnikanie v zahraničí, a to prostredníctvom interakcie so zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky vo vybraných krajinách.

Hlavnou témou rozhovorov generála Daniela Zmeka so španielskymi partnermi bola čoraz intenzívnejšia spolupráca medzi ozbrojenými silami oboch krajín.

V Národnom parku Orhei sa 15. marca 2024 uskutočnil historicky 1. ročník Lesníckych dní v Moldavsku v rámci SlovakAid projektu „Transfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov“.