Registrácia pred cestou do zahraničia

Detailné informácie o e-službe

Popis

Prírodné katastrofy, priemyselné havárie, epidémie, spoločenské krízy, zločin, terorizmus či ozbrojené konflikty - s tým všetkým sa môžu stretnúť slovenskí občania pri svojich cestách do zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky preto ponúka slovenským občanom bezplatnú službu Registrácia pred cestou do zahraničia.

Cieľom služby je poskytnúť registrovaným občanom dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci slovenským občanom.

Registrácia je dobrovoľná. Službu je možné aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného e-Formulára, ktorý vyžaduje zadanie nasledovných údajov:

    • Registrujúca osoba
    • Spolucestujúci
    • Cestovný plán – cieľová krajina, tranzitné krajiny
    • Kontaktná osoba v Slovenskej republike pre prípad núdzového kontaktovania

 
Ak cestujete spolu viacerí, stačí, ak sa zaregistruje jedna osoba zo skupiny, ktorá vyplní údaje o cestovnom pláne a počte spolucestujúcich. Možnosťou je však aj uviesť mená a kontaktné údaje všetkých spolucestujúcich.

Odporúčame uvádzať tranzitné krajiny počas cesty a čo najpresnejšie miesta pobytu (mestá, hotely) kvôli lokalizácii v prípade núdze. Pri registrácii je vhodné uviesť blízku kontaktnú osobu v Slovenskej republike, ktorá s registrujúcou osobou necestuje, ale je s registrujúcou osobou v príbuzenskom alebo inom blízkom vzťahu.

Ak si v registrácii zvolíte možnosť poskytovania dôležitých informácií o aktuálnej situácii v krajinách cestovného plánu prostredníctvom e-mailu, budeme Vás informovať o každej zmene cestovného odporúčania v krajinách vášho pobytu.

Na základe údajov z registračného formulára môžu zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí poskytnúť rýchlu pomoc cestujúcim v núdzi.

Po úspešnej registrácii vám bude zaslaný na vami zadanú emailovú adresu registračný kód, ktorým môžete zmeniť údaje registrácie alebo zrušiť registráciu. Osobné údaje budú automaticky zmazané po 30 dňoch odo dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia.

Prečítajte si pozorne informácie o ochrane osobných údajov.

Základné informácie

Povinný poplatok
Nie
Potreba rezervácie
Nie
Legislatíva
Služba nie je definovaná zákonom.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára