1. Domov
  2. Služby
  3. Podpora podnikania
  4. Príležitosti pre podnikanie vo svete

Príležitosti pre podnikanie vo svete

Obstarávania a tendre
Vybrané aktuálne ponuky tendrov vo svete
Obchodné a podnikateľské misie
Aktuálne informácie o obchodných misiách zo slovenských veľvyslanectiev
Veľtrhy a výstavy
Prehľad aktuálnych veľtrhov a výstav
Zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce
Prirodzeným záujmom ministerstva je hľadanie synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov v rozvojových krajinách.
Dopyty a ponuky
 Informácie na webovej stránke SARIO pre podporu exportných aktivít slovenských spoločností, v rámci ktorých si môžete vybrať z medzinárodných podujatí, veľtrhov a výstav, tendrov a výziev alebo konkrétnych dopytov na vyhľadanie slovenského obchodného partnera od zahraničných spoločností. 


Aktuálne obstarávania a tendre vo svete

Spoločnosť Luka Koper plc, ktorá prevádzkuje prístav Koper, hľadá potenciálnych záujemcov, ktorí by mali záujem zúčastniť sa verejného obstarávania.

Veľvyslanectvo Albánska so sídlom v Bratislave informuje o tendri v oblasti využívania energie z obnoviteľných zdrojov na zapojenie sa do projektov na návrh, financovanie, stavbu, prevádzkovanie či údržbu fotovoltických elektrární.


Generálny konzulát SR v Šanghaji informuje podnikateľskú verejnosť o konaní veľtrhu SIAL Shanghai 2024, ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 30. mája 2024 v Šanghaji, Čínskej ľudovej republike.

Global Industrie je jedným z najväčších európskych priemyselných veľtrhov a jediným podujatím vo Francúzsku, ktoré prepája celý priemyselný sektor.

Veľvyslanec Stálej misie SR pri OSN v Ženeve D. Matulay navštívil vystavovateľov na svetovo najväčšej medzinárodnej konferencii venovanej letectvu "Airspace World 2024".