Často kladené otázky podnikateľov


Na koho sa mám obrátiť s mojimi požiadavkami ohľadne pomoci na zahraničnom trhu?

Aktualizované 23.10.2023
Publikované 23.10.2023

Vaše požiadavky môžete smerovať priamo na príslušné veľvyslanectvo Slovenskej republiky a v kópii na Odbor podnikateľského centra MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk.

Zoznam veľvyslanectiev, vrátane teritoriálnej príslušnosti krajín akreditácie nájdete v časti Slovenské zastupiteľstvá, zoznam zamestnancov poverených výkonom agendy ekonomickej diplomacie nájdete v časti Kontakty v oblasti ekonomickej diplomacie v zahraničí.

Čo pre mňa môže ekonomická diplomacia na zahraničnom trhu spraviť?

Publikované 13.06.2022

Ministerstvo poskytuje firmám prostredníctvom Odboru podnikateľského centra (POCE) a siete diplomatických misií SR v 65 krajinách sveta bezodplatne poskytované služby:

 • poradenstvo o obchodných zvyklostiach v teritóriu, podnikateľskej legislatíve, investičnom a vedecko-výskumnom prostredí
 • odporúčania prieniku na trh a iné
 • konzultácie exportných a investičných zámerov v zahraničí
 • informácie o zahraničných trhoch, exportných a investičných príležitostiach, príležitostiach v oblasti vedy, výskumu a inovácií
 • informácie o veľtrhoch, výstavách, podnikateľských misiách, plánovaných fórach a odborných seminároch pripravovaných priamo na zahraničných trhoch
 • informácie o tendroch medzinárodných organizácií (NATO, OSN, OECD a i.), výzvach a programoch EÚ
 • informácie o možnostiach zapojenia do oficiálnej rozvojovej spolupráce
 • vyhľadanie potenciálnych obchodných partnerov
 • preverenie záujmu zahraničného partnera o spoluprácu
 • sprostredkovanie obchodných B2B, alebo B2G rokovaní

 

Služby, na ktoré ekonomická diplomacia (Podnikateľské centrum/ekonomický diplomat v zahraničí)  nemá kompetencie a neposkytuje ich:

 • ekonomický diplomat formálne nereprezentuje slovenského exportéra v teritóriu
 • ekonomický diplomat nevstupuje priamo do uzatvárania obchodných alebo investičných prípadov
 • ekonomický diplomat nezodpovedá za zvolenú marketingovú stratégiu a výrobno-obchodné možnosti exportéra
 • ekonomický diplomat nezastupuje spoločnosti pri súdnych sporoch v oblasti obchodno-právnych vzťahov
 • ekonomický diplomatv prípade, keď je daná informácia v krajine spoplatnená neposkytuje informácie o zahraničných firmách  (o registrácii firmy, základnom imaní, vlastníkoch atď.)
 • ekonomický diplomat neposkytuje priamu logisticko-organizačnú podporu pri návšteve firmy v krajine záujmu – rezervácia hotela,  odvoz na letisko atď.

Kde nájdem ekonomické informácie o krajine môjho záujmu?

Aktualizované 23.10.2023
Publikované 23.10.2023

V časti Ekonomické informácie podľa krajín sa nachádzajú pravidelne aktualizované ekonomické informácie o teritóriu, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie o podnikateľskom prostredí, vrátane kontaktov na miestne inštitúcie, obchodných zvyklostí a ďalších odporúčaní.

Kde nájdem informácie o podmienkach vývozu, alebo dovozu konkrétneho tovaru?

Publikované 23.10.2023

Všetky podmienky na vývoz, alebo dovoz konkrétneho tovaru podľa harmonizovaného systému nomenklatúry nájdete na portáli Európskej komisie.

Kde nájdem informácie o verejnom obstarávaní v zahraničí?

Aktualizované 23.10.2023
Publikované 23.10.2023

Informácie o medzinárodných tendroch v jednotlivých krajinách môžete nájsť v časti Obstarávania a tendre, informácie o tendroch medzinárodných organizácií môžete nájsť v časti Obstarávanie medzinárodných organizácií.

Bližšie informácie ku konkrétnemu tendru vám poskytne príslušné veľvyslanectvo.

Kde nájdem informácie o možnostiach zapojenia sa do rozvojovej pomoci?

Aktualizované 23.10.2023
Publikované 23.10.2023

Informácie o konkrétnych programoch rozvojovej pomoci SR môžete nájsť v časti Oficiálna rozvojová spolupráca.