1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Medzinárodné právo
  4. Slovenská republika ako depozitár

Slovenská republika ako depozitár


Publikované 27.04.2023

Protokol popisu štátnych hraníc Zväzu sovietskych socialistických republík, Československej republiky a Poľska a Protokol popisu hraničného znaku Kremenec
(Užhorod, 18. apríla 1946)

           

Protokol medzi vládou Československej republiky, vládou Zväzu sovietskych socialistických republík a vládou Poľskej ľudovej republiky o starostlivosti o hraničný znak "Kremenec", vytýčený v styku hranice Československa, Sovietskeho zväzu a Poľska
(Moskva, 29. septembra 1956)

           

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde
(Oravský Podzámok, 20. septembra 2001, oznámenie MZV SR č. 584/2002 Z. z.)

 

 

Dohoda o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
(Štiřín, 9. júna 2000, oznámenie MZV SR č. 159/2003 Z.z.)

 

 

Dodatok k Dohode o zriadení Medzinárodného vyšehradského fondu
(Budapešť, 11. júla 2005, oznámenie MZV SR č. 516/2005 Z.z.)