1. Domov
 2. Ministerstvo
 3. O ministerstve
 4. Zriadenie, právomoci a kompetencie

Zriadenie, právomoci a kompetencie

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

 • ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,
 • riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,
 • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,
 • hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,
 • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,
 • rozvojovú spoluprácu,
 • koordináciu realizácie politík Európskej únie,
 • štátnu politiku vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
 • koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

pdf
Štatút Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
(pdf; 304 kB)

Stiahnuť