Aktuality

V Národnom parku Orhei sa 15. marca 2024 uskutočnil historicky 1. ročník Lesníckych dní v Moldavsku v rámci SlovakAid projektu „Transfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov“.

V moldavskom hlavnom meste v Kišiňove sa 6. marca 2024 uskutočnil záverečný workshop projektu SlovakAid „Znižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku”. Projekt sa zameriaval na ochranu životného prostredia v Moldavskej republike prostredníctvom podpory manažmentu plastov, obalov z plastov a plastových odpadov, ako aj zmenšovania tvorby plastového odpadu.

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom stredajšom zasadnutí (6. marca 2024) Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024. Tohtoročné aktivity slovenskej rozvojovej spolupráce sa budú prostredníctvom jednotlivých rezortov zameriavať na humanitárne a rozvojové projekty, vzdelávanie, vysielanie dobrovoľníkov či podporu prostredníctvom dotačných grantov. Na realizáciu schválenej koncepcie vyčlenila vláda prostriedky vo výške 21,7 milióna eur.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec prijal 23. januára 2024 veľvyslankyňu Holandska na Slovensku Gabriellu Sancisi. Stretnutie potvrdilo obojstranný záujem o ďalšie posilňovanie spolupráce najmä v oblasti energetiky, využitia jadra, smart riešení a stavebníctva.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec prijal 8. decembra 2023 v Bratislave zástupcov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií združených v platforme „Ambrela“.

Koordinačné stretnutie Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kišiňove so slovenskými a moldavskými realizátormi projektu Strategického partnerstva pod názvom Zelený vektor pre moldavský agropotravinársky sektor financovaný s podporou SlovakAid sa uskutočnilo 29. novembra 2023.

V moldavskom Kišiňove sa dnes (22. novembra 2023) konalo výročné ministerské zasadnutie Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), na ktorom sa zúčastnili delegácie 16 členských štátov strednej a východnej Európy a západného Balkánu.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Teheráne 16. novembra 2023 odovzdalo humanitárnu pomoc pre ľudí zasiahnutých ničivým zemetrasením na severozápade Iránu v blízkosti hraníc s Tureckom a pre afganských utečencov v okolí mesta Mašad na východe Iránu. Napriek zložitej bezpečnostnej situácii v Iráne a regióne Blízkeho východu sa podarilo slovenskému veľvyslanectvu prostredníctvom SlovakAid prispieť na aktivity nezávislej iránskej organizácie Society for Recovery Support.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Rastislav Chovanec otvoril 9. novembra 2023 v Bratislave SlovakAid Development Summit.

Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa 4. a 5. septembra 2023 zúčastnila na neformálnom zasadnutí rozvojového segmentu Rady EÚ pre zahraničné veci v španielskom Cádize.