Slovensko v NATO


Ilustračná fotografia: Ink Drop / Shutterstock
Čo je NATO
Základné informácie o Organizácii Severoatlantickej zmluvy, ciele, členské krajiny, kontakty.
Dokumenty prijaté na summitoch NATO
Prehľad záverov summitov NATO.
Cesta Slovenska do NATO
Prehľad udalostí, ktoré predchádzali vstupu Slovenska do NATO.
Čo sme získali vstupom do NATO
Prínos členstva Slovenskej republiky v NATO.